sábado, 5 de dezembro de 2015

R - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. Ps. 91:11 Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Sl. 91:11 Sillä hän antaa enkeleileen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Ps. 91:11 Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går. Ps. 91:11

Pirjo Waris

E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mat. 28:20 And surely I am with you always, to the very end of the age. Matt. 28:20 Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Matt. 28:20 Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt. 28:20

The Scheller Co.For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Tim. 1:7 Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Tim. 1:7 Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. 2 Tim. 1:7 Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. 2 Tim. 1:7

Aulikki Ojala
Man is like a breath; his days are like a passing shadow. Ps. 144:4 O homem é como um sopro; os seus dias, como a sombra que passa. Sl. 144:4 Ihminen on kuin tuulen henkäys, hänen päivänsä niinkuin pakeneva varjo. Ps. 144:4 Människan är som en vindfläkt, hennes levnad en flyktig skugga. Ps. 144:4


Marko Ojala

Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Johannes 6:37 All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. John 6:37 Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Johannes 6:37

Jaana Jokinen

Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Jer. 32:27 I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Jer. 32:27 Sinä tiedät, että minä olen Herra, kaikkien luotujen Jumala. Onko minulle mikään mahdotonta? Jer. 32:27 Jag är Herren, allt levandes Gud - finns det något som är omöjligt för mig? Jer. 32:27

Postcard Fair
There shall be no night there: they need no lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light. Rev. 22:5 Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Apoc. 22:5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä. Ilm. 22:5 Och det skall inte mera bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Upp. 22:5

Vladimir Pohtokari

Mauri Rautkari

Nenhum comentário:

Postar um comentário