sábado, 27 de fevereiro de 2016

C1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


For as the rain comes down, and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall My word be that goes forth from My mouth; it shall not return void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Is. 55:10-11 Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca; não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Is. 55:10-11 Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee; ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Jes. 55:10-11 Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt, och ger säd att så och bröd att äta, så är det med ordet som kommer från min mun; det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Jes. 55:10-11

Jaakko ViljakainenBehold, bless the Lord, all you servants of the Lord, who by night stand in the house of the Lord! Lift up your hands in the sanctuary, and bless the Lord. Ps. 134:1-2 Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite; erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor. Sl. 134:1-2 Katso, kiittäkää Herraa, kaikki te Herran palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa. Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa. Ps. 134:1-2 Kom, lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens tempel natt efter natt. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Ps. 134:1-2

Heikki Säynevirta


Then He said to them, "Follow Me, and I will make you fishers of men." Mattew 4:19 E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19 Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia." Matteus 4:19 Han sade till dem: "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare." Matteus 4:19

Broadman


So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and help you; I will uphold you with my righteous right hand. Is. 41:10 Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Is. 41:10 Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Jes. 41:10 Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Jes. 41:10

Zazzle


A man's steps are of the Lord; how then can a man understand his own way? Proverbs 20:24 Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor; como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Provérbios 20:24 Herra ohjaa ihmisen askelet, kukapa arvaa tiensä suunnan? Sananlaskut 20:24 Människans steg styrs av Herren, vad vet hon själv om sin väg? Ordspråksboken 20:24

Tina Fagerlund


Under all circumstances give thUnder all circumstances give thanks, for such is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thes. 5:18 Em tudo dai gracas, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tess. 5:18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. 1 k. Tess. 5:18 Tacka Gud, vad som än händer! Det är vad Gud väntar av er alla i Kristus Jesus. 1 Tess. 5:18

Jean-Louis Mertinetti
ill 8

Even the sparrow has found a home and the swallow a nest for herself where she may lay her young, at Thy altars, O Lord of hosts, my King and my God. Ps. 84:3 O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes; eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu! Sl. 84:3 Löysihän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa laskee; sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. Ps. 84:3 Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar; dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Ps. 84:3

sábado, 20 de fevereiro de 2016

B1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I do hope. Ps. 130:5 Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda; eu espero na sua palavra. Sl. 130:5 Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen sanaansa. Ps. 130:5 Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Ps. 130:5

Toivo G. UtriainenThey said, Believe on the Lord Jesus and you will be saved, and your family also. Acts 16:31 Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31 Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi." Apostolien teot 16:31 De svarade: "Tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och de som är i ditt hus." Apostlagärningarna 16:31

Painettu SuomessaHe issues His orders to the earth; His word speeds swiftly on its way. He bestows snow like wool, and scatters hoarfrost like ashes. Ps. 147:15-16 Ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente, dá a neve como a lã, e espalha a geada como a cinza. Sl. 147:15-16 Hän lähettää sanansa maahan, nopeasti kiitää hänen käskynsä. Hän antaa sataa lunta niinkuin villaa ja sirottaa härmää niinkuin tuhkaa. Ps. 147:15-16 Han låter sitt tal gå ut till jorden, hans ord löper åstad med hast. Han låter snö falla såsom ull, rimfrost strör han ut såsom aska. Ps. 147:15-1

Tuomo PuutioHe then showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing forth from the throne of God and of the Lamb. Rev. 22:1 Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apoc. 22:1 Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Ilm. k. 22:1 Nu visade han mig en ström med livets vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron. Upp.
22:1
Painettu SuomessaI was glad when they said to me, "Let us go to the house of the Lord!" Ps. 122:1 Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Sl. 122:1 Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: "Menkäämme Herran huoneeseen." Ps. 122:1 Jag gladdes, när man sade till mig: "Vi skola gå till Herrens hus." Ps. 122:1

Painettu SuomessaThou art my hiding place; Thou wilt preserve me from trouble, Thou wilt surround me with songs of deliverance. Ps. 32:7 Tu és o meu esconderijo; tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Sl. 32:7 Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Ps. 32:7 Du är mitt beskärm, för nöd bevarar du mig; med räddningens jubel omgiver du mig. Ps.32:7Because of the Lord's great love we are not consumed, for his compassions never fail. Lam. 3:22 Graças ao grande amor do Senhor e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Lam. 3:22 Herran armoa on se, että vielä elämme, hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Val. 3:22 Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Kla. 3:22

Fazzer

quarta-feira, 10 de fevereiro de 2016

A1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new. 2 Cor. 5:17 E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as cousas antigas jáa passaram; eis que se fizeram novas. 2 Cor. 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 2 k. kor. 5:17 Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, den gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 kor. 5:17


Cause me to hear Your lovingkindness in the morning, for in You do I trust; cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to You. Ps. 143:8 Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio; mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Sl. 143:8 Suo minun varhain kuulla sinun armoasi, sillä sinuun minä turvaan. Osoita minulle tie, jota minun tulee käydä, sillä sinun tykösi minä ylennän sieluni. Ps. 143:8 Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig. Ps. 143:8Now therefore, our God, we thank You and praise Your glorious name. 1 Chronicles 29:13 Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome. 1 Crônicas 29:13 Me siis kiitämme sinua, meidän Jumalaamme; me ylistämme sinun ihanaa nimeäsi. 1 Aikakirja 29:13 Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. 1 Krönikeboken 29:13For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. 1 Cor. 3:11 Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Cor. 3:11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 1 k. kor. 3:11 Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. 1 kor. 3:11Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. Mattew 7:7 Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Matteus 7:7 Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Matteus7:7

Kerstin SvenssonMany waters cannot quench love; rivers cannot wash it away. If one were to give all the wealth of his house for love, it would be utterly scorned. Song of Songs 8:7 As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo; ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Cantares 8:7 Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Korkea Veisu 8:7 Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Höga Visan 8:7

Kimo PälikköMany are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Proverbs 19:21 Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19:21 Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta Herran neuvo on pysyväinen. Sananlaskut 19:21 Människan gör upp många planer, men det är Herrens vilja som sker. Ordspråksboken 19:21

Terho Peltoniemi

sábado, 6 de fevereiro de 2016

Z - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.I am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. John 10:9 Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Johannes 10:9 Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Johannes 10:9

Paul AniszewskiBut the path of the just is like the shining sun, that shines ever brighter unto the perfecft day. Prov. 4:18 Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Prov. 4:18 Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. San. 4:18 De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer tills dagen är full. Ords. 4:1
But I am poor and needy; yet the Lord thinks upon me. You are my help and my deliverer; do not delay, O my God. Ps. 40:17 Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim; tu és o meu amparo e o meu libertador; não te detenhas, ó Deus meu! Sl. 40:17 Minä olen köyhä ja avuton, mutta sinä, Herra, pidät minusta huolen. Sinä olet apuni ja pelastajani. Jumalani, älä viivy! Ps. 40:18 Jag är betryckt och fattig. Herre, skynda till mig! Min hjälp och min räddare är du. Min Gud, dröj inte! Ps. 40:18

Painettu Suomessa


There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved; God shall help her, just at the break of dawn. Ps. 46:4-5 Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela; jamais será abalada; Deus a ajudará desde antemanhã. Sl. 46:4-5 Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin, Korkeimman pyhät asunnot. Jumala on sen keskellä, ei se horju, Jumala auttaa sitä jo aamun koittaessa. Ps. 46:5-6 Här är en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad, som den Högste har helgat till sin boning. Därinne bor Gud, den skall aldrig falla, den får hjälp av Gud när morgonen gryr. Ps. 46:5-6

Edmond Van Hoorick
Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Heb. 12:2 Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Heb. 12:2 Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. k. heb. 12:2 Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkommare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Heb. 12:2

Jorma JämsénThen Jesus said to His disciples, "If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me." Mattew 16:24 Então disse Jesus a seus discipulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua." Matteus 16:24 Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig." Matteus 16:24

jii cart
Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name. Ps. 100:4 Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Sl. 100:4 Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. Ps. 100:4 Gå genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn. Ps. 100:4

Kaija ja Heikki Siren