sábado, 27 de fevereiro de 2016

C1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


For as the rain comes down, and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall My word be that goes forth from My mouth; it shall not return void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Is. 55:10-11 Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca; não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Is. 55:10-11 Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee; ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Jes. 55:10-11 Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt, och ger säd att så och bröd att äta, så är det med ordet som kommer från min mun; det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Jes. 55:10-11

Jaakko ViljakainenBehold, bless the Lord, all you servants of the Lord, who by night stand in the house of the Lord! Lift up your hands in the sanctuary, and bless the Lord. Ps. 134:1-2 Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite; erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor. Sl. 134:1-2 Katso, kiittäkää Herraa, kaikki te Herran palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa. Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa. Ps. 134:1-2 Kom, lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens tempel natt efter natt. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Ps. 134:1-2

Heikki Säynevirta


Then He said to them, "Follow Me, and I will make you fishers of men." Mattew 4:19 E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19 Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia." Matteus 4:19 Han sade till dem: "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare." Matteus 4:19

Broadman


So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and help you; I will uphold you with my righteous right hand. Is. 41:10 Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Is. 41:10 Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Jes. 41:10 Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Jes. 41:10

Zazzle


A man's steps are of the Lord; how then can a man understand his own way? Proverbs 20:24 Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor; como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Provérbios 20:24 Herra ohjaa ihmisen askelet, kukapa arvaa tiensä suunnan? Sananlaskut 20:24 Människans steg styrs av Herren, vad vet hon själv om sin väg? Ordspråksboken 20:24

Tina Fagerlund


Under all circumstances give thUnder all circumstances give thanks, for such is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thes. 5:18 Em tudo dai gracas, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tess. 5:18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. 1 k. Tess. 5:18 Tacka Gud, vad som än händer! Det är vad Gud väntar av er alla i Kristus Jesus. 1 Tess. 5:18

Jean-Louis Mertinetti
ill 8

Even the sparrow has found a home and the swallow a nest for herself where she may lay her young, at Thy altars, O Lord of hosts, my King and my God. Ps. 84:3 O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes; eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu! Sl. 84:3 Löysihän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa laskee; sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. Ps. 84:3 Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar; dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Ps. 84:3

Nenhum comentário:

Postar um comentário