sexta-feira, 4 de março de 2016

D1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. John 16:24 Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi, e recebereis para que a vossa alegria seja completa. João 16:24 Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Johannes 16:24 Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig. Johannes 16:24

Johanna Back
For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people; but the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Is. 60:2 Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos; mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Is. 60:2 Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Jes. 60:2 Jorden är höljd i mörker, töcken omger folken, men över dig skall Herren stråla, över dig skall hans härlighet visa sig. Jes. 60:2Arise, shine; for your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you. Is. 60:1 Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Is. 60:1 Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Jes. 60:1 Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig. Jes. 60:1

Rainer Kiedrowski
The Lord is near to those who have a broken heart, and saves such as have a contrite spirit. Ps. 34:18 Perto está o Senhor dos que tem o coracão quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Sl. 34:18 Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ps. 34:19 Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa. Ps. 34:19

Tapani Romppainen
He who calls you is faithful, who also will do it. 1 Thess. 5:24 Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tess. 5:24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. 1 k. tess. 5:24 Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det. 1 thess. 5:24

Juha Hämäläinen
But you, when you pray, enter your inner room and with your door closed pray to your Father who is there in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you. Matt. 6:6 Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está.em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mat. 6:6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Matt. 6:6 Men när du ber, gå in i din kammare, stäng igen din dörr och bed till din Fader i din ensamma kammare. Då skall din Fader, som ser det som sker i din ensamma kammare, ge dig lön. Matt. 6:6

Helsinkin Diakonissalaitos
The Lord bless you and keep you; the Lord make His face shine upon you, and be gracious to you; the Lord lift up His countenance upon you, and give you peace. Numbers 6:24-26 O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Números 6:24-26 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. 4 Mooseksen K. 6:24-26 Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. 4 Moseboken 6:24-26

Aleksey Kinyapin

Um comentário:

  1. Parabéns, Anneli, pelo bonito blog, que além de versiculos que nos auxiliam a viver com fé nesta vida que nem sempre é "um mar de rosas", apresenta lindas fotos, revelando que também tens um espírito artistico!

    ResponderExcluir