sábado, 26 de março de 2016

G1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


And He, bearing His cross, went out to a place called the Place of a Skull, which is called in Hebrew, Golgatha, where they crucified Him, and two others with Him, one on either side, and Jesus in the center. John 19:17-18 Tomaram eles, pois, a Jesus; e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. João 19:17-18 Kantaen itse ristiään hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan Pääkallonpaikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. Johannes 19:17-18 Och han bar själv sitt kors och kom så ut till det ställe, som kallades Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom och med honom två andra, en på vardera sidan, och Jesus i mitten. Johannes 19:17-18

Mona MannerheimoDo not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here; for He is risen, as He said. Mattew 28:5-6 Não temais; porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui: ressuscitou, como havia dito. Mateus 28:5-6 Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Matteus 28:5-6 Varen I icke förskräckta; jag vet, att I söken Jesus, den korsfäste. Han är icke här, ty han är uppstånden, såsom han hade förutsagt. Matteus 28:5-6

"Hannibal"

Um comentário:

  1. Aleluia! Um dia estaremos com Ele e parece que não demorará a voltar para nos buscar!

    ResponderExcluir