sexta-feira, 1 de abril de 2016

H1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


In the multitude of my anxieties within me, Your comforts delight my soul. Ps. 94:19 Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolacões me alegram a alma. Sl. 94:19 Kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun ja ilon. Ps. 94:19 När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då glädde din tröst min själ. Ps. 94:19

Marianne OjalaJesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live." John 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreicão e a vida. Quem cre em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25 Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin." Johannes 11:25 Jesus sade till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör." Johannes 11:25

Scandinavia Publishing HouseBut He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities; the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Is. 53:5 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Is. 53:5 Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavaiansa kautta me olemme paratut. Jes. 53:5 Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Jes. 53:5
Your eyes saw my substance, being yet unformed. And in Your book they were all written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. Ps. 139:16 Os teus olhos me viram a substancia ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Sl. 139:16 Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut. Ps. 139:16 Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Ps. 139:16

Painettu SuomessaGrace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. 2 Peter 1:2 Graca e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 2 Pedro 1:2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. 2 Pietarin k. 1:2 Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre. 2 Petrus brev 1:2
The Lord lives! Blessed be my Rock! Let the God of my salvation be exalted. Ps. 18:46 Vive o Senhor, e bendita seja a minha Rocha! Exaltado seja o Deus da minha salvacão! Sl. 18:46 Herra elää! Kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvani! Ps. 18:47 Herren lever! Lovad vare min klippa, och upphöjd vare min frälsnings Gud! Ps. 18:47


Aimo Virtanen
It is good to give thanks to the Lord, and to sing praises to Your name, O Most High; to declare Your lovingkindness in the morning, and Your faithfulness every night. Ps. 92:1-2 Bom é render gracas ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altissimo, anunciar de manhã a tua misericórdia, e durante as noites, a tua fidelidade. Sl. 92:1-2 Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein. Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi. Ps. 92:2-3 Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att om morgonen förkunna din nåd och, när natten har kommit, din trofasthet. Ps. 92:2-3

Per Arnoldi

Nenhum comentário:

Postar um comentário