quarta-feira, 30 de setembro de 2015

I - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....


The Lord's right hand is lifted high; the Lord's right hand has done mighty things! Psalm 118:16 Herran käsi on meidän yllämme. Herran käsi on voimallinen. Psalmi 118:16 A mão direita do Senhor é exaltada! A mão direita do Senhor age com poder! Salmo 118:16. Herrens högra hand upphöjer, Herrens högra hand gör mäktiga ting. Psalm 118:16
Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Salmo 98:1 Sing unto the Lord a new song, for he has done marvellous things. Psalm 98:1 Laulakaa Herralle uusi laulu! Hän on tehnyt ihmellisiä tekoja. Psalmi 98:1 Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Psalm 98:1

Amer-yhtymä OyYou do not have, because you do not ask God. Tiago 4:2 Nada tendes porque não pedis. Tiago 4:2 Mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Jaakob 4:2 Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Jakob 4:2

NordForm90
The fruit of righteousness will be peace; the effect of righteousness will be quietness and confidence for ever. Isaiah 32:17 O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Isaias 32:17 Ja vanhurskauden hedelmä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus joka kestää iäti. Jesaja 32:17 Rättfärdighetens verk är fred och välstånd, dess frukt beständig ro och trygghet. Jesaja 32:17

Ritva ReiniläAnd now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love. 1 Cor. 13:13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três: porém o maior destes é o amor. 1 Cor. 13:13. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. 1 k. kor. 13:13. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. 1 kor. 13:13

BornelingsBem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29 Blessed are those who have not seen and yet have believed. John 20:29 Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Johannes 20:29 Saliga de som inte har sett men ändå tror. Johannes 20:29
Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá; jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55:22 Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Hän ei ikinä salli hurskaan sortua. Psalmi 55:23. Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous fall. Psalm 55:22 Kasta din börda på Herren, han skall sörja för dig. Aldrig låter han den rättfärdige svikta. Psalm 55:23


Postcard Fair

quinta-feira, 3 de setembro de 2015

H - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....
Jesus Jeesus 

ifolotVós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Is. 12:3 Therefore with joy you will

draw water from the wells of salvation. Is. 12:3 Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens 

 källor. Jes. 12:3

Foto H. Kippo


O coração alegre é bom remédio. Prov. 17:22 A merry heart does good. Prov. 17:22 Glatt

 hjärta ger god hälsa. Ords. 17:22

elias.kirja ky


Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni. Psalmi 116:1 I love the

 Lord, because He has heard my voice and my supplications. Psalm 116:1 Jag älskar

 Herren, ty han har hört min bön om förskoning. Psalm 116:1


ji CARD
Eu vim para que tenham vida João 10:10 I came that they may have life John 10:10 Jag har

 kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. Joh. 10:10

Foto: Heikki Korhonen
Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça

 nas trevas. João 12:46 I have come as a light into the world, that whoever believes in Me

 should not abide in darkness. John 12:46 Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att

 ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Joh. 12:46

Foto: Juha Kelottijärvi

 Må hans namn leva för alltid, föras vidare så länge solen lyser. Psalm 72:17 His name shall

 endure forever; His name shall continue as long as the sun. Psalm 72:17 Subsista para 

sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Salmo 72:17


foto: Juha kelottijärvi

quarta-feira, 2 de setembro de 2015

G - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....


E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo  ceifaremos,se não desfalecermos. Gal. 6:9 Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. k. gal. 6:9 And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Gal. 6:9 Låt oss inte trötna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. gal. 6:9

Foto: Tero Niemi


Faz forte ao cansado, e multplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaias 40:29 He gives power to the weak, and to those who have no might He increases strength. Isaiah 40:29 Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Jes. 40:29 Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikoille voimaa. Jesaja 40:29

Foto: Tero Tielinen


 Observai as aves do céu; não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mat. 6:26 Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns; yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Matt. 6:26 Katsokaa taivaan lintuja; eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Matt. 6:26 Se på himlens fåglar, det sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Matt. 6:26

Foto: Tuulikki HuovinenMas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gal.5:22-23 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. k. gal. 5:22 Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Gal. 5:22

Dickson's


 k. hepr. 13:8 Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Hebreus 13:8 Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hebrews 13:8 Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. Hebr. 13:8


Oasen


Todo ser que respira louve ao Senhor. Salmo 150:6 Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Psalmi 150:6 Let everything that has breath praise the Lord. Psalm 150:6 Allt som lever och andas skall prisa Herren. Psalm 150:6


Foto: Martti Lyytikäinen
The Lord's mercies are new every morning; great is Your faithfulness. Lam. 3:23 As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manha. grande é a Tua fidelidade. Lamentações 3:23 Men Herrens nåd, varje morgon är den ny - stor är din trofasthet. Klagov. 3:23

Foto: Markku Roisko