quarta-feira, 2 de setembro de 2015

G - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....


E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo  ceifaremos,se não desfalecermos. Gal. 6:9 Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. k. gal. 6:9 And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Gal. 6:9 Låt oss inte trötna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. gal. 6:9

Foto: Tero Niemi


Faz forte ao cansado, e multplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaias 40:29 He gives power to the weak, and to those who have no might He increases strength. Isaiah 40:29 Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Jes. 40:29 Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikoille voimaa. Jesaja 40:29

Foto: Tero Tielinen


 Observai as aves do céu; não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mat. 6:26 Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns; yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Matt. 6:26 Katsokaa taivaan lintuja; eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Matt. 6:26 Se på himlens fåglar, det sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Matt. 6:26

Foto: Tuulikki HuovinenMas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gal.5:22-23 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. k. gal. 5:22 Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Gal. 5:22

Dickson's


 k. hepr. 13:8 Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Hebreus 13:8 Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hebrews 13:8 Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. Hebr. 13:8


Oasen


Todo ser que respira louve ao Senhor. Salmo 150:6 Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Psalmi 150:6 Let everything that has breath praise the Lord. Psalm 150:6 Allt som lever och andas skall prisa Herren. Psalm 150:6


Foto: Martti Lyytikäinen
The Lord's mercies are new every morning; great is Your faithfulness. Lam. 3:23 As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manha. grande é a Tua fidelidade. Lamentações 3:23 Men Herrens nåd, varje morgon är den ny - stor är din trofasthet. Klagov. 3:23

Foto: Markku Roisko

Nenhum comentário:

Postar um comentário