quarta-feira, 15 de junho de 2016

O1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiSurely God is my help; the Lord is the one who sustains me. Ps. 54:4 Eis que Deus é o meu ajudador; o Senhor é quem me sustenta a vida. Sl. 54:4 Mutta Jumala on auttajani, Herra on minun tukeni. Ps. 54:6 Men Gud är min hjälpare, Herren är min stöd. Ps. 54:6

Paulinas

It is good to give thanks to the Lord, and to sing praises to Your name, O most High; to declare Your lovingkindness in the morning, and Your faithfulness every night. Ps. 92:1-2 Bom é render gracas ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia, e, durante as noites, a tua fidelidade. Sl. 92:1-2 Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein. Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja ilalla uskollisuudestasi. Ps. 92:1-2 Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att om morgonen förkunna din nåd och, när natten har kommit, din trofasthet. Ps. 92:1-2

Paulinas
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you and watch over you. Ps. 32:8 Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Sl. 32:8 Minä opetan sinua, sanoo Herra, minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Ps. 32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Ps. 32:8

Maini AlhoAnd surely I am with you always, to the very end of the age. Matt. 28:20 E eis que estou convosco todos os dias até a consumacão do século. Mat. 28:20 Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Matt. 28:20 Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Matt. 28:20

W.J.Bosche Jr.


Let the heavens rejoice, let the earth be glad; let the sea resound, and all that is in it; let the fields be jubilant, and everything in them. Then all the trees of the forest will sing for joy. Ps. 96:11-12 Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do campo. Sl. 96:11-12 Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa! Pauhatkoon meri kaikkineen, juhlikoot maa ja sen luodot, humiskoot ilosta metsien puut. Ps. 96:11-12 Må himlen fröjdas och jorden jubla, havet brusa med allt det rymmer, marken och allt den bär må glädja sig. Då skall alla träd i skogen jubla. Ps. 96:11-12

Tero Tielinen


Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Rom. 5:5 Ora, a esperanca não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos coracões pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Rom. 5:5 Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. k. room. 5:5 Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek, har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Romarb. 5:5

Paulinas


The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Is. 40:8 Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Is. 40:8 Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Jes. 40:8 Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Jes. 40:8

Martti Lyytikäinen


If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea, even there Your hand shall lead me, and Your right hand shall hold me. Ps. 139:9-10 Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares; ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Sl. 139:9-10 Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Ps. 139:9-10 Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Ps. 139:9-10

Tuomo Puutio

segunda-feira, 6 de junho de 2016

N1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


God has called us to live in peace. 1 Cor. 7:15b Deus nos chamou para vivermos em paz. 1 Cor. 7:15b Jumala on kutsunut teidät elämään rauhassa. 1 k. kor. 7:15b Gud har kallat er att leva i frid. 1 Kor. 7:15b


Jennie HartLord, You have been our dwelling place in all generations. Ps. 90:1 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geracão em geracão. Sl. 90:1 Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Ps. 90:1

Markku RoiskoWait on the Lord; be of good courage, and He shall strengthen your heart; wait, I say, on the Lord! Ps. 27:14 Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coracão; espera, pois, pelo Senhor. Sl. 27:14 Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. Ps. 27:14 Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren! Ps. 27:14

ji cartYou open Your hand and satisfy the desire of every living thing. Ps. 145:16 Abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Sl. 145:16 Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät. Ps. 145:16 Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Ps. 145:16

Kari RannanjärviMake a joyful shout to God, all the earth! Sing out the honor of His name; make His praise glorious. Ps. 66:1-2 Aclamai a Deus, toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Sl. 66:1-2 Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa, veisatkaa hänen nimensä kunniaa, antakaa hänelle kunnia ja ylistys. Ps. 66:1-2 Hylla Gud, hela världen, spela och ära hans namn, ära honom med lovsång! Ps. 66:1-2

Mikko PöllänenLikewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Rom. 8:26 Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Rom. 8:26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkoutamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. k. room. 8:26 På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord. Romarb. 8:26

Eeva Rista
Blessed be the name of the Lord! From this time forth and forevermore! From the rising of the sun to its going down the Lord's name is to be praised. Ps. 113:2-3 Bendto seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Sl. 113:2-3 Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty. Ps. 113:2-3 Lovat vare Herrens namn nu och för evigt! Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. Ps. 113:2-3

Martti LyytikäinenFor I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Jer. 29:11 Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jer. 29:11 Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jer. 29:11 Jag vet vilka åsikter jag har med er, säger Herren; välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. Jer. 29:11

Silvetris/Jaurequ