quarta-feira, 15 de junho de 2016

O1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiSurely God is my help; the Lord is the one who sustains me. Ps. 54:4 Eis que Deus é o meu ajudador; o Senhor é quem me sustenta a vida. Sl. 54:4 Mutta Jumala on auttajani, Herra on minun tukeni. Ps. 54:6 Men Gud är min hjälpare, Herren är min stöd. Ps. 54:6

Paulinas

It is good to give thanks to the Lord, and to sing praises to Your name, O most High; to declare Your lovingkindness in the morning, and Your faithfulness every night. Ps. 92:1-2 Bom é render gracas ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia, e, durante as noites, a tua fidelidade. Sl. 92:1-2 Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein. Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja ilalla uskollisuudestasi. Ps. 92:1-2 Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att om morgonen förkunna din nåd och, när natten har kommit, din trofasthet. Ps. 92:1-2

Paulinas
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you and watch over you. Ps. 32:8 Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Sl. 32:8 Minä opetan sinua, sanoo Herra, minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Ps. 32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Ps. 32:8

Maini AlhoAnd surely I am with you always, to the very end of the age. Matt. 28:20 E eis que estou convosco todos os dias até a consumacão do século. Mat. 28:20 Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Matt. 28:20 Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Matt. 28:20

W.J.Bosche Jr.


Let the heavens rejoice, let the earth be glad; let the sea resound, and all that is in it; let the fields be jubilant, and everything in them. Then all the trees of the forest will sing for joy. Ps. 96:11-12 Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do campo. Sl. 96:11-12 Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa! Pauhatkoon meri kaikkineen, juhlikoot maa ja sen luodot, humiskoot ilosta metsien puut. Ps. 96:11-12 Må himlen fröjdas och jorden jubla, havet brusa med allt det rymmer, marken och allt den bär må glädja sig. Då skall alla träd i skogen jubla. Ps. 96:11-12

Tero Tielinen


Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Rom. 5:5 Ora, a esperanca não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos coracões pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Rom. 5:5 Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. k. room. 5:5 Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek, har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Romarb. 5:5

Paulinas


The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Is. 40:8 Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Is. 40:8 Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Jes. 40:8 Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Jes. 40:8

Martti Lyytikäinen


If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea, even there Your hand shall lead me, and Your right hand shall hold me. Ps. 139:9-10 Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares; ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Sl. 139:9-10 Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Ps. 139:9-10 Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Ps. 139:9-10

Tuomo Puutio

Nenhum comentário:

Postar um comentário