segunda-feira, 6 de junho de 2016

N1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


God has called us to live in peace. 1 Cor. 7:15b Deus nos chamou para vivermos em paz. 1 Cor. 7:15b Jumala on kutsunut teidät elämään rauhassa. 1 k. kor. 7:15b Gud har kallat er att leva i frid. 1 Kor. 7:15b


Jennie HartLord, You have been our dwelling place in all generations. Ps. 90:1 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geracão em geracão. Sl. 90:1 Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Ps. 90:1

Markku RoiskoWait on the Lord; be of good courage, and He shall strengthen your heart; wait, I say, on the Lord! Ps. 27:14 Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coracão; espera, pois, pelo Senhor. Sl. 27:14 Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. Ps. 27:14 Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren! Ps. 27:14

ji cartYou open Your hand and satisfy the desire of every living thing. Ps. 145:16 Abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Sl. 145:16 Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät. Ps. 145:16 Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Ps. 145:16

Kari RannanjärviMake a joyful shout to God, all the earth! Sing out the honor of His name; make His praise glorious. Ps. 66:1-2 Aclamai a Deus, toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Sl. 66:1-2 Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa, veisatkaa hänen nimensä kunniaa, antakaa hänelle kunnia ja ylistys. Ps. 66:1-2 Hylla Gud, hela världen, spela och ära hans namn, ära honom med lovsång! Ps. 66:1-2

Mikko PöllänenLikewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Rom. 8:26 Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Rom. 8:26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkoutamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. k. room. 8:26 På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord. Romarb. 8:26

Eeva Rista
Blessed be the name of the Lord! From this time forth and forevermore! From the rising of the sun to its going down the Lord's name is to be praised. Ps. 113:2-3 Bendto seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Sl. 113:2-3 Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty. Ps. 113:2-3 Lovat vare Herrens namn nu och för evigt! Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. Ps. 113:2-3

Martti LyytikäinenFor I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Jer. 29:11 Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jer. 29:11 Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jer. 29:11 Jag vet vilka åsikter jag har med er, säger Herren; välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. Jer. 29:11

Silvetris/Jaurequ

Nenhum comentário:

Postar um comentário