quarta-feira, 25 de maio de 2016

M1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


The Spirit of the Lord God is upon Me, because the Lord has anointed Me to preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound; to proclaim the acceptable year of the Lord. Is. 61:1-2a O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coracão, a proclamar libertacão aos cativos, e a por em liberdade os algemados; a apregoar o ano aceitável do Senhor. Is. 61:1-2a Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta. Jes. 61:1-2a Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren. Jes. 61:1-2a

Painettu SuomessaThe fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. Proverbs 14:27 O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os lacos da morte. Provérbios 14:27 Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi. Sananlaskut 14:27 Gudsfruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Ordspråksboken 14:27

ArtkoJesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8 Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Hebreus 13:8 Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. k. hep. 13:8 Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. heb. 13:8

EvangeliitjänstYou have granted me life and favor, and Your care has preserved my spirit. Job 10:12 Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Jó 10:12 Elämän ja armon olet sinä minulle suonut, ja sinun huolenpitosi on varjellut minun henkeni. Job 10:12 Liv och nåd gav du mig, och genom din vård bevarades min ande. Job 10:12

Scandinavia Publishing HouseMy times are in Your hand. Ps. 31:15a Nas tuas mãos estão os meus dias. Sl. 31:15a Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Ps. 31:16a Min tid står i dina händer. Ps. 31:16a

PR korttiHeaven and earth will pass away, but My words will by no means pass away. Mattew 24:35 Passará o céu e a terra, porem as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Matteus 24:35 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Matteus 24:35

Kuva Turkku


How precious is Your lovingkindness, O God! Therefore the children of men put their trust under the shadow of Your wings. Ps. 36:7 Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Sl. 36:7 Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa. Ps. 36:8 Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. Ps. 36:8

Aulikki Opala


Nenhum comentário:

Postar um comentário