domingo, 15 de maio de 2016

L1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. John 3:8 O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para onde vai; assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3:8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt. Johannes 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Johannes 3:8

Aulikki OjalaHumble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. 2 Peter 5:6 Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os honre no tempo certo. 1 Pedro 5:6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. 1 Pietarin k.5:6 Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne. 1 Petrusbrevet 5:6

Painettu Suomessa
The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; and He knows those who trust in Him. Nahum 1:7 O Senhor é bom, e fortaleza no dia da angústia; e conhece os que nele se refugiam. Naum 1:7 Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Naahum 1:7 Herren är god, ett värn i nödens tid, och han låter sig vårda om dem som förtröstar på honom. Nahum 1:7

Iona VillageTherefore with joy you will draw water from the wells of salvation. Is. 12:3 Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvacão. Is. 12:3 Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Jes. 12:3 Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor. Jes. 12:3

Juha Kelottijärvi


In the multitude of my anxieties within me, Your comforts delight my soul. Ps. 94:19 Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolacões me alegram a alma. Sl. 94:19 Kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun ja ilon. Ps. 94:19 När mitt inre är fullt av bekymmer, då gläder din tröst min själ. Ps. 94:19

Helinä Ojala


O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, for You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth. Is. 25:1 O Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti, e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas, e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Is. 25:1 Herra, sinä olet minun Jumalani; minä kunnioitan sinua, kiitän sinun nimeäsi, sillä sinä olet tehnyt ihmeitä, sinun aivoituksesi kaukausilta päiviltä ovat todet ja vakaat. Jes. 25:1 Herre, du är min Gud, jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting, dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning.Jes. 25:1

Pekka HeloYou will show me the path of life; in Your presence is fullness of joy; at Your right hand are pleasures forevermore. Ps. 16:11 Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presenca há plenitude de alegria, na tua destra delicias perpetuamente. Sl. 16:11 Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Ps. 16:11 Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand. Ps. 16:11

Painettu SuomessaLord, You have been our dwelling place in all generations. Ps. 90:1 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geracão em geracão. Sl. 90:1 Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Ps. 90:1

Markku Roisko


Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ps. 119:105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sl. 119:105 Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. Ps. 119:105 Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Ps. 119:105

Markku Roisko

Um comentário:

  1. Lindas fotos e versiculos que abençoam! Parabéns, Anneli! Também tens dons artisticos, basta ver as belas fotografias

    ResponderExcluir