sexta-feira, 29 de abril de 2016

k1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


The flowers appear on the earth; the time of singing has come. Song of Solomon 2:12 Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. Cantares 2:12 Kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut. Korkea Veisu 2:12 Marken täcks av blommor, sångens tid är inne. Höga Visan 2:12

Markku RoiskoO Lord, how manifold are Your works! In wisdom You have made them all. The earth is full of Your possessions. Ps. 104:24 Que variedade, Senhor, nas tuas obras! todas com sabedoria as fizeste; cheia está a terra das tuas riquezas. Sl. 104:24 Lukemattomat ovat tekosi, Herra. Miten viisaasti olet ne tehnyt! Koko maa on täynnä sinun luotujasi. Ps. 104:24 Hur mångfaldiga är inte dina verk, Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du har skapat. Ps. 104:24

PaulinasThe Lord is near to those who have a broken heart, and saves such as have a contrite spirit. Ps. 34:18 Perto está o Senhor dos que têm o coracão quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Sl. 34:18 Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ps. 34:19 Herren är närä dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Ps. 34:19

Pertti Rautiainen


For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Ps. 100:5 Porque o Senhor é bom, a sua misericódia dura para sempre, e de geracão em geracão a sua fidelidade. Sl. 100:5 Hyvä on Herra! Iäti kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Ps. 100:5 Ty Herren är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte. Ps. 100:5

Martti Lyytikäinen


So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Ps. 90:12 Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coracão sábio. Sl. 90:12 Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Ps. 90:12 Låt oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan. Ps. 90:12

jikart


I can do all things through Christ who strengthens me. Phi. 4:13 Tudo posso naquele que me fortalece. Fil. 4:13 Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. k. Fil. 4:13 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Fil.4:13

Annelie Gerhardsdotter Glorik

Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. Let all that you do be done with love. 1 Cor. 16:13-14 Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Cor. 16:13-14 Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa. 1k. kor. 16:13-14 Håll er vakna, stå fasta i tron, var manliga och starka. Gör allting i kärlek. 1 kor. b. 16:13-14

Paavo Hamunen

Nenhum comentário:

Postar um comentário