sábado, 9 de abril de 2016

I1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiBut the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Gal. 5:22-23 Mas o fruto do Espirito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas cousas não há lei. Gal. 5:22-23 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. k. gal. 5:22-23 Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Gal. 5:22-23

Broadman

But the salvation of the righteous is from the Lord; He is their strength in the time of trouble. Ps. 37:39 Vem do Senhor a salvacão dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulacão. Sl. 37:39 Mutta vanhurskasten pelastus tulee Herralta, hän on heidän linnansa ahdingon aikana. Ps. 37:39 De rättfärdigas räddning kommer från Herren, han är deras värn i nödens tid. Ps. 37:39

Postcard FairGreat is the Lord, and greatly to be praised; and His greatness is unsearchable. Ps. 145:3 Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; e sua grandeza é insondável. Sl. 145:3 Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken, tutkimaton hänen suuruutensa!! Ps. 145:3 Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet. Ps. 145:3

Rolf BleschAnd the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed. Deut. 31:8 O Senhor é quem vai adiante de ti: ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará não temas, nem te atemorizes. Deut. 31:8 Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua; älä pelkää äläkä arkaile. 5 Moos. k. 31:8 Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet! 5 Mooseboken 31:8

karto


Blessed is the man whose strength is in You, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the Valley of Baca, they make it a spring; the rain also covers it with pools. They go from strength to strength; each one appears before God in Zion. Ps. 84:5-7 Bem-aventurado o homem cuja forca está em ti, em cujo coracão se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial; de bêncãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de forca em forca; cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Sl. 84:5-7 Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat! Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Sionissa. Ps. 84:6-8 Lyckliga de som har sin styrka i dig, de som gärna drar upp till templet. När de går genom Bakaträdens dal blir den en flödande källa, höstregnet fyller den med välsignelse. De går genom port efter port, tills de möter Gud på Sion. Ps. 84:6-8

Juha Kelottijärvi


Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Proverbs 4:23 Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coracão, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sananlaskut 4:23 Mer än allt annat - vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv. Ordspråksboken 4:23

Paavo Mansikkamäki

Your mercy, O Lord, is in the heavens; Your faithfulness reaches to the clouds. Ps. 36:5 A tua benignidade, Senhor, chega ate aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. Sl. 36:5 Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti. Ps. 36:6 Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Ps. 36:6

Markku Wiik

Nenhum comentário:

Postar um comentário