domingo, 25 de outubro de 2015

M - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....    Foto de Anneli Franke.

E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apoc. 21:4 Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Ilm. 21:4 And God will wipe away every tear from their eyes, there shall be no more death, nor sorrow, nor crying, There shall be no more pain, for the former things have passed away. Rev. 21:4 Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Upp. 21:4

Paletti OyPois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as cousas é Deus. Hebreus 3:4 Every house, of course, is built by someone - and God is the one who has built all things. Hebrews 3:4 Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala. k. hebrealaisille3:4 Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. Heb. 3:4

Evangeliittjänst
Por isso, enquanto tivermos oprtunidade, facamos o bem a todos, mas principalmente aos da familia da fé. Galatas 6:10 Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Galatians 6:10 Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille. k. galatalaisille 6:10 Så länge det finns tid skall vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder. Galaterbrevet 6:10

Daily Bible Verse


Sabemos que todas as cousas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. k. roomalaisille 8:28 Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som har kallat efter sin plan. Romarbrevet 8:28

Postcard FairO Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Sl. 121:7-8 Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Ps. 121:7-8 The Lord shall preserve you from all evil; he shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth, and even forevermore. Ps. 121:7-8 Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Ps. 121:7-8

S.KoboldAs misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias nao têm fim; renovam-se cada manhã. Grande e a tua fidelidade. Lam. 3:22-23 Through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning; great is your faithfulness. Lam. 3:22-23 Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut: se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa. Val. 3:22-23 Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet. Klag. 3:22-23

Markku RoiskoBendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Salmo 68:20 Praise be to the Lord, to God our Saviour, who daily bears our burdens. Psalm 68:19 Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Psalmi 68:20 Lovad vare Herren dag efter dag! Han bär vår börda, Gud är vår räddning. Psalm 68:20

Painettu Suomessa

quinta-feira, 22 de outubro de 2015

L - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....


Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sl. 119:105 Sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valkeus minun tielläni. Ps. 119:105 Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ps. 119:105 Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Ps. 119:105

ZazzleHerran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat. Ps. 24:2 Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Sl. 24:2 The world and all that is in it belong to the Lord; the earth and all who live on it are his. Ps. 24:2 Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Psalm 24:1

EvangelutjämtMelhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118:8 It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Psalm 118:8 Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin. Psalmi 118:8 Det är bättre att ty sig till Herren än att lita på människors hjälp. Psalm 118:8

Postcard Fair


Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jer. 29:11 Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jer. 29:11 For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Jer. 29:11 Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. Jer. 29:11

Postcard FairE eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12:32 And I, if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to Myself. John 12:32 Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Johannes 12:32 Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig. Johannes 12:32

RamilPorque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lho pe
çais. Mat. 6:8 Sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. Matt. 6:8 Your Father already knows what you need before you ask him. Matt. 6:8 Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Matt. 6:8

Lennart ÅsljungA ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos! Sl. 123:1 Lord, I look up to you, up to heaven, where you rule. Ps. 123:1 Minä nostan silmäni sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Ps. 123:1 Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Psalm 123:1

Scandinaviaa Publishing House

quarta-feira, 14 de outubro de 2015

K - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....


For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. 1 Cor. 13;12 Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta sillon kasvoista kasvoihin. 1 k. kor. 13:12 Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. 1 Cor. 13:12 Ånnu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. 1 Kor. 13:12


Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9 Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Joosua 1:9 Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör. Josua 1:9 Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1:9


claire vision éditions

Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discipulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:31-32 If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:31-32 Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Joh. 8:31-32 Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria. Joh. 8:31-32lasten Toimintapäivä

Those who have reason to be thankful should continually be singing praises to the Lord. LB James 5:13 Todos quantos têm motivo para ser gratos, devem estar continuamente cantando louvores ao Senhor. BV Tiago 5:13 Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jaak. K. 5:13 Är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer. Jak. 5:13Zazzle

Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Mat. 7:7 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Matt. 7:7 Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. Matt. 7:7 Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Matt. 7:7juha Kelottijärvi

Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. João 14:2 In my Father's house are many mansions; if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. John 14:2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa, jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Joh. 14:2 I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Joh, 14:2Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é  respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amavel, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Fil. 4:8 Finally brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy - meditate on these things. Phi. 4:8 Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettava, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. K. Fil. 4:8 Och så, mina bröder, det som är sant, det som är upphjöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Fil. 4:8

quarta-feira, 7 de outubro de 2015

J - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....


My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. 2 Cor. 12:9 A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Cor. 12:9 Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. 2 k. kor. 12:9 Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. 2 Kor. 12:9Eu sou o Senhor que te sara. Ex. 15:26 I am the Lord, who heals you. Ex. 15:26 Minä, Herra, olen sinun parantajasi. 2 Moos. 15:26 Jag är Herren din Gud, din läkare. 2 Mos. 15:26

Scandinavia PublishingDeixo-vos a paz, a minha paz vos dou; nao vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27 Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Joh. 14:27 Peace I leave with you; my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. John 14:27 Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Joh. 14:27

Tero TielinenEle te declarou, ó homem, o que é bom;  e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e que ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Miquéias 6:8 Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaa kuunnellen. Miikan k. 6:8 He has shown you, o man, what is good; and what does the Lord require of you. But to do justly, to love mercy, and walk humbly with your God. Micah 6:8 Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troger håller dig till din Gud. Mika 6:8

Postcard Fair


Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Rom. 14:7 Kukaan meistä ei elä itseään varten. k. room. 14:7 For none of us lives to himself. Rom. 14:7 Ingen av oss lever för sig själv. Rom. 14:7

Reine Jonsson


But those who wait on the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. Is. 40:31 Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Is. 40:31 Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Jes. 40:31 Men den som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar, de springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. Jes. 40:31

Postcard Fair


This is the day the Lord has made; we will rejoice and be glad in it. Ps. 118:24 Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Sl. 118:24 Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Ps. 118:24 Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada! Ps. 118:24

Tina Ledbetter