quarta-feira, 14 de outubro de 2015

K - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....


For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. 1 Cor. 13;12 Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta sillon kasvoista kasvoihin. 1 k. kor. 13:12 Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. 1 Cor. 13:12 Ånnu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. 1 Kor. 13:12


Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9 Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Joosua 1:9 Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör. Josua 1:9 Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1:9


claire vision éditions

Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discipulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:31-32 If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:31-32 Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Joh. 8:31-32 Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria. Joh. 8:31-32lasten Toimintapäivä

Those who have reason to be thankful should continually be singing praises to the Lord. LB James 5:13 Todos quantos têm motivo para ser gratos, devem estar continuamente cantando louvores ao Senhor. BV Tiago 5:13 Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jaak. K. 5:13 Är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer. Jak. 5:13Zazzle

Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Mat. 7:7 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Matt. 7:7 Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. Matt. 7:7 Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Matt. 7:7juha Kelottijärvi

Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. João 14:2 In my Father's house are many mansions; if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. John 14:2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa, jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Joh. 14:2 I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Joh, 14:2Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é  respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amavel, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Fil. 4:8 Finally brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy - meditate on these things. Phi. 4:8 Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettava, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. K. Fil. 4:8 Och så, mina bröder, det som är sant, det som är upphjöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Fil. 4:8

Um comentário:

  1. Muito bonito Franke. Obrigada!
    Deus continua a abençoar tua vida.
    Abraços.

    ResponderExcluir