domingo, 25 de outubro de 2015

M - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....    Foto de Anneli Franke.

E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apoc. 21:4 Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Ilm. 21:4 And God will wipe away every tear from their eyes, there shall be no more death, nor sorrow, nor crying, There shall be no more pain, for the former things have passed away. Rev. 21:4 Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Upp. 21:4

Paletti OyPois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as cousas é Deus. Hebreus 3:4 Every house, of course, is built by someone - and God is the one who has built all things. Hebrews 3:4 Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala. k. hebrealaisille3:4 Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. Heb. 3:4

Evangeliittjänst
Por isso, enquanto tivermos oprtunidade, facamos o bem a todos, mas principalmente aos da familia da fé. Galatas 6:10 Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Galatians 6:10 Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille. k. galatalaisille 6:10 Så länge det finns tid skall vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder. Galaterbrevet 6:10

Daily Bible Verse


Sabemos que todas as cousas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. k. roomalaisille 8:28 Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som har kallat efter sin plan. Romarbrevet 8:28

Postcard FairO Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Sl. 121:7-8 Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Ps. 121:7-8 The Lord shall preserve you from all evil; he shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth, and even forevermore. Ps. 121:7-8 Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Ps. 121:7-8

S.KoboldAs misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias nao têm fim; renovam-se cada manhã. Grande e a tua fidelidade. Lam. 3:22-23 Through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning; great is your faithfulness. Lam. 3:22-23 Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut: se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa. Val. 3:22-23 Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet. Klag. 3:22-23

Markku RoiskoBendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Salmo 68:20 Praise be to the Lord, to God our Saviour, who daily bears our burdens. Psalm 68:19 Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Psalmi 68:20 Lovad vare Herren dag efter dag! Han bär vår börda, Gud är vår räddning. Psalm 68:20

Painettu Suomessa

Nenhum comentário:

Postar um comentário