quinta-feira, 5 de novembro de 2015

N - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. John 16:7 Mas eu vos digo a verdade: Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros; se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. João 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Johannes 16:7 Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er. Johannes 16:7Surely God is my salvation; I will trust and not be afraid. The Lord, the Lord, is my strength and my song; he has become my salvation. Is. 12:2 Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico; ele se tornou a minha salvação. Is. 12:2 Katso Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi. Jes. 12:2 Se, Gud är min frälsning, jag är tryyg och fruktar inte, ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning. Jes. 12:2é

Photo: Wong LiQiang


Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Sl. 23:6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ps. 23:6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ps. 23:6 Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever. Ps. 23:6

Painettu Suomessa


Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. Salmo 31:7 I will be glad and rejoice because of your constant love. You see my suffering; you know my trouble. Psalm 31:7 Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, kun sinä katsoit minun kurjuuttani, tunsit minun sieluni ahdistukset. Psalmi 31:8 Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, kun sinä katsoit minun kurjuuttani, tunsit minun sieluni ahdistukset. Psalmi 31:8 Jag vill jubla av glädje över din godhet, du som såg mitt elände och tog dig an mig när jag led. Ps. 31:8

Painettu Suomessa


Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. João 8:12 I am the light of the world, he said. Whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. John 8:12 Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Johannes 8:12 Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Joh. 8:12

Paulinas


Grass withers and flowers fade, but the word of our God endures forever. Isaiah 49:8 Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40:8 Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Jesaja 40:8 Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet. Jesaja 40:8

Invalidiliito


When He gives quietness, who then can make trouble? And when He hides His face, who then can see Him, whether it is against a nation or a man? Job 34:29 Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se esconder o rosto, quem o poderá contemplar, seja um povo, seja um homem? Jó 34:29 Jos hän on hiljaa, kuka häntä siitä tuomitsee? Jos hän peittää kasvonsa, kuka häntä voi katsella? Job 34:29 Men om han tiger, vem kan döma honom? Om han döljer sitt ansikte, vem kan blidka honom? Job 34:29

Zazzle

Nenhum comentário:

Postar um comentário