sexta-feira, 20 de novembro de 2015

P - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas cousas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33 But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Mattew 6:33 Vaan etsikää ensin Jumala valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Matteus 6:33 Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matteus 6:33

Riikka JuvonenO Senhor, tenho-o sempre a minha presença; estando ele a minha direita não serei abalado. Sl. 16:8 I have set the Lord always before me; because he is at my right hand I shall not be moved. Ps. 16:8 Minä pidän Herran aina edessäni; kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Ps. 16:8 Jag har alltid Herren inför mig, när han står vid min sida vacklar jag inte. Ps. 16:8

Postcard FairGoteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho; como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus! Deut. 32:2-3 Let my teaching drop as the rain, my speech distill as the dew, as raindrops on the tender herb and as showers on the grass. For I proclaim the name of the Lord; ascribe greatness to our God. Deut. 32:2-3 Sateena virratkoon minun opetukseni, kastepisaroina vierikööt sanani, niin kuin vihma nuorelle nurmelle, niin kuin kuurosade ruohikolle. Minä julistan Herran nimeä. Ylistäkää Jumalamme kunniaa! 5 Moos. k. 32:2-3 Som strömmande regn är min lära, som daggen faller mina ord, som skurar över grönska, som duggregn över gräs. Herrens ära vill jag förkunna. Prisa vår Guds storhet! 5 Mos. 32:2-3

U.KotkavaaraAll authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations. Matt. 28:18-19 Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discipulos de todas as nações. Mat. 28:18-19 Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Matt. 28:18-19 Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Matt. 28:18-19

Koululaisten vanhempien liittoYour words were found, and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart; for I am called by your name, O Lord God of hosts. Jer. 15:16 Achadas as tuas palavras, logo as comi; as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, o Senhor, Deus dos Exércitos. Jer. 15:16 Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi, Herra, Jumala Sebaot. Jer. 15:16 När jag fick dina ord, blev de min föda, ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje, Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud. Jer. 15:16

Piplia Suomen Pipliaseura


Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Sl. 113:1-3 Praise the Lord! Praise, O servants of the Lord, praise the name of the Lord! Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore! From the rising of the sun to its going down the Lord's name is to be praised. Ps. 113:1-3 Halleluja! Ylistäkää, te Herran palvelijat, ylistäkää Herran nimeä. Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty. Ps. 113:1-3 Halleluja! Prisa Herren, ni hans tjänare, prisa Herrens namn! Lovat vare Herrens namn nu och för evigt! Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. Ps. 113:1-3

Sekakuoroliitto


No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento; logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18 There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. 1 John 4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Johanneksen 1 kirje 4:18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. 1 Johannesbrevet 4:18

Evangelutjänst

Nenhum comentário:

Postar um comentário