sábado, 28 de novembro de 2015

Q - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men. Col. 3:23 Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Col. 3:23 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille. k. kol. 3:23 Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor. Kol. 3:23Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10 For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Luke 19:10 Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Luukas 19:10 Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Lukas 19:10

PaperitaidePor isso não desanimamos; pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Cor. 4:16 Therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. 2 Cor. 4:16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. 2 k. Kor. 4:16 Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. 2 Kor. 4:16

Trivdelkort


And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Rom. 8:28 Sabemos que todas as cousas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Rom. 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivotuksensa mukaan ovat kutsutut. k. room. 8:28 Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Rom. 8:28

M.Ruckszio


O Senhor é bom, e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Naum 1:7 Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Naahum 1:7 The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; and he knows those who trust in him. Nahum 1:7 Herren är god mot dem som hoppas på honom, han är ett värn på nödens dag, han tar sig an dem som flyr till honom. Nahum 1:7

Luova VoimaTherefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering... But above all these things put on love, which is the bond of perfection. Col. 3:12 and 14 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade... acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeicão. Col.3:12 e 14.
Pukeutukaa siis, te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen... Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. k. kol. 3:12 sekä 14 Som Gus utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod... Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Kol. 3:12 och 14

Ulrika Jansson

Nenhum comentário:

Postar um comentário