terça-feira, 10 de novembro de 2015

O - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Romans 12:15 Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Romanos 12:15 Iloitkaa iloitsevienn kanssa, itkekää itkevien kanssa. k. roomalaisille 12:15 Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Romarbrevet 12:15

Papron
E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espirito Santo. Rom. 15:13 Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Rom. 15:13 Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen kautta. k. Room. 15:13 Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Rom. 15:13

EvangelutjänstO God, I will offer you what I have promised; I will give you my offering of thanksgiving, because you have rescued me from death and kept me from defeat. And so I walk in the presence of God, in the light that shines on the living. Ps. 56:12-13 Os votos que fiz, eu os manterei, o Deus; render-te-ei açoes de graça. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Sl. 56:12-13 Minulla on lupaus täyttetävänä sinulle, Jumala; minä maksan sinulle kiitosuhrit. Sillä sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani kompastumasta, että minä vaeltaisin Jumalan edessä, eläväin valkeudessa. Ps. 56:13-14 Jag har gett mina löften till dig, o Gud, jag skall infria dem med tackoffer, ty du har räddat mig från döden, räddat mig från att falla.Så kan jag vandra inför Gud i livets ljus. Ps. 56:13-14
Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which can never be shaken, never be moved. Ps. 125:1 Os que confiam no Senhor são como o monte de Siao, que não se abala, firme para sempre. Sl. 125:1 Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori: se ei horju, vaan pysyy iankaikkisesti. Ps. 125:1 De som litar på Herren är som Sions berg, det rubbas inte, det står fasta för evigt. Ps. 125:1

OhlssonPor ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Salmo 30:8 Sinua, Herra, minä huusin ja Herraa minä rukoilin. Psalmi 30:9 I called to you, Lord; I begged for your help. Psalm 30:8 Till dig, Herre, ropade jag, Herren bad jag om förskoning. Ps. 30:9

Christer LundinEvery good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. James 1:17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, ou sombra de mudança. Tiago 1:17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Jaakobin k. 1:17 Allt de goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jakob 1:17
I waited patiently for the Lord; and he inclined to me and he heard my cry. Ps. 40:1 Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ps. 40:2 Esperei confiantemente pelo Senhor; ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Sl. 40:1 Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde min rop. Ps. 40:1

Juha Hopponen

Nenhum comentário:

Postar um comentário