quarta-feira, 26 de agosto de 2015

F - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....

- F - Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Salmo 86:4 Ilahuta palvelijasi sielu, sillä sinun puoleesi, Herra, minä ylennän sieluni. Psalmi 86:4 Rejoice the soul of your servant, for to you, o Lord, I lift up my soul. Psalm 86:4 Låt din tjänare glädjas, Herre, jag sätter mitt hopp till dig. Psalm 86:4

Foto Paulo Franke


Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia, ja suuri rauha on sinun lapsillasi oleva.

 Jesaja 54:13 Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor: e sera grande a paz de teus 
filhos. Isaias 54:13 All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace
 of your children. Isaiah 54:13 Alla dina barn skall fostras av Herren, i fred och välgång skall dina barn leva. Jesaja 54:13

Foto: Tony Stone Elämäsi selkenee kirkkaammaksi keskipäivää, pimeänkin aika on niinkuin aamunkoitto. Job 11:17 Life will be brighter than noonday, and darkness will become like morning. Job 11:17 Din tillvaro blir ljus som den klaraste dag, själva mörkret blir till morgon. Job 11:17 E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas será como a manhã. Jó 11:17

EdicardO Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Naum 1:7 Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Naahum 1:7 The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; and He knows those who trust in Him. Nahum 1:7

Semnös Förlag Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Salmo 32:8 I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you with My eye. Psalm 32:8 Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig. Psalm 32:8 Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee. Psalmi 32:8

Photo:Robert Cushman Hayes Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa. 1 Joh. k. 4:16 God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. 1 John 4:16 Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. 1 Joh. 4:16 Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus. 1 João 4:16


ji cartMinä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Joh. 8:12 Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12 I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. John 8:12 Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Joh.8:12

Foto: Jan Baldwin

quarta-feira, 19 de agosto de 2015

E - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser ko

- E -

Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a gloria do Senhor nasce sobre ti. Isaias 60:1 Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Jesaja 60:1 Res dig, stråla i ljus! He Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig. Jesaja 60:1

Markku NikkiKaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Psalmi 150:6 Let everything that has breath praise the Lord. Psalm 150:6 Allt som lever och andas skall prisa Herren. Psalm 150:6

Eco's Estamparaia Ltda.Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coracão, como para o Senhor, e não para homens. Col.3:23 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Col. 3:23 Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor. Kol. 3:23 Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle eikä ihmisille. Kol. 3:23

Martti Lyytikäinen


Oh! provai, e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34:8 Taste and see that the Lord is good; blessed is the man who takes refuge in him. Psalm 34:8 Se och smaka Herrens godhet, lycklig den som flyr till honom! Psalm 34:9

Markku Roisko Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos ceus. Mat.5:16  Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa. Matt. 5:16 På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Matt. 5:16 Let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Matt. 5:16

Maailman LuonnonMonta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Ps. 34:20 Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Psalm 34:19 Den rättfärdige drabbas av mycket ont, men Herren räddar honom från allt. Psalm 34:20

jii cart


Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Salmo 139:5 Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni. Psalmi 139:5 You hem me in - behind and before; you have laid your hand upon me. Psalm 139:5 Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Psalm 139:5

Helmut Mulnikel


_________________________________________

quarta-feira, 12 de agosto de 2015

D - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort

- D - O justo vivera pela fe. Gálatas 3:11 The just shall live by faith. Galatians 3:11 Den rättfärdige skall leva genom tron Galaterbrevet 3:11 Vanhurskas on elävä uskosta. Paavalin k. Galatalaisille 3.11

ji cartEspera pelo Senhor, tem bom animo, e fortifique-se o teu coracao; espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14 
Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sydämesi. Odota Herraa. Psalmi 27:14 Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord! Psalm 27:14

Km & Bornelings - foto Sara Borneling


 O sol nao te molestara de dia nem a lua de noite. Salmo 121:6 Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä. Psalmi 121:6 The sun shall not smite you by day, nor the moon by night. Psalm 121:6 Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Psalm 121:6

EdicardSillä hän on kallistanut korvansa minun puoleeni, ja minä huudan häntä avuksi kaiken elinaikani. Psalmi 116:2 Because He has inclined His ear to me, therefore I will call upon Him as long as I live. Psalm 116:2 Han lyssnade till mig när jag ropade. Psalm 116:2

ji cart


O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Salmo 37:23  Kun Herra ohjaa askeleita, ihminen kulkee oikea tietä. Psalmi 37:23 The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in his way. Psalm 37:23 Människans steg styrs av Herren, han vill trygga hennes väg. Psalm 37:23

Painettu Sumessa


 Deus é maior do que o nosso coracão, e conhece todas as cousas
 1 João 3:20 God is greater than our heart, and knows all things. 1 John 3:20 Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.  1 Joh. 3:20

Painettu Suomessa - kuva: Markku Roisko
Salmo 23 - Psalm 23 - Psalmi 23 - Psalm 23

semnos förlag - Ingrid Elf

_______________________________

quarta-feira, 5 de agosto de 2015

C - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort

- C -Cartões fotografados pela Anneli, nos seguintes idiomas:

português (Portuguese), finlandês (Suomeksi), 
inglês (English) e sueco (Svenska), 
não necessariamente nesta ordem.

Em português, marcado sempre em amarelo.Silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Psalmi 37:4 Agrada-te do Senhor, e ele satisfara aos desejos do teu coracao. Salmo 37:4 Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Psalm 37:4

Dicksons


Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sydämesi. Odota Herraa. Psalmi 27:14 Wait on the Lord; Be of good courage, And he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord! Psalm 27:14 Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren! Psalm 27:14

ji Cart


 Lancando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vos. 1 Pedro 5:7 Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. 1 Pietarin k. 5:7 Cast all your anxiety on him because he cares for you. 1 Peter 5:7.

Semnos förlag


 Nao se turbe o vosso coracao; credes em Deus. Joao 14:1 Älköön teidän sydämenne olko murhellinen. Uskokaa Jumalaan. Joh. 14:1 Let not your heart be troubled; you believe in God John 14:1 Känn ingen oro. Tro på Gud. Joh. 14:1.

Editora Melodia - R. Ciolini


O Deus eterno e a tua habitacao, e por baixo de ti estende os bracos eternos. Deut. 33:27 Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iänkaikkiset käsivarret. 5 Moos. 33:27 Där uppe är urtidens Gud, hit ner når den Eviges armar. 5 Mos. 33:27.

Paperitaide


Cobrir-te-a com as suas penas, sob as suas asas estaras seguro; a sua verdade e paves e escudo. Salmo 91:4, He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart. Psalm 91:4 Han täcker dig med sina vingar, under dem finner du tillflykt, hans trofasthet är en sköld och ett bållverk. Psalm 91:4

Kristar.fi - Martti Lyytikäinen


 Deus e o nosso refugio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulacoes. Salmo 46:1 Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Ps 46:2 God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalm 46:1.

Semnos förlag - Torbjörn Skogedal