quarta-feira, 7 de outubro de 2015

J - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....


My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. 2 Cor. 12:9 A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Cor. 12:9 Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. 2 k. kor. 12:9 Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. 2 Kor. 12:9Eu sou o Senhor que te sara. Ex. 15:26 I am the Lord, who heals you. Ex. 15:26 Minä, Herra, olen sinun parantajasi. 2 Moos. 15:26 Jag är Herren din Gud, din läkare. 2 Mos. 15:26

Scandinavia PublishingDeixo-vos a paz, a minha paz vos dou; nao vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27 Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Joh. 14:27 Peace I leave with you; my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. John 14:27 Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Joh. 14:27

Tero TielinenEle te declarou, ó homem, o que é bom;  e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e que ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Miquéias 6:8 Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaa kuunnellen. Miikan k. 6:8 He has shown you, o man, what is good; and what does the Lord require of you. But to do justly, to love mercy, and walk humbly with your God. Micah 6:8 Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troger håller dig till din Gud. Mika 6:8

Postcard Fair


Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Rom. 14:7 Kukaan meistä ei elä itseään varten. k. room. 14:7 For none of us lives to himself. Rom. 14:7 Ingen av oss lever för sig själv. Rom. 14:7

Reine Jonsson


But those who wait on the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. Is. 40:31 Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Is. 40:31 Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Jes. 40:31 Men den som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar, de springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. Jes. 40:31

Postcard Fair


This is the day the Lord has made; we will rejoice and be glad in it. Ps. 118:24 Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Sl. 118:24 Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Ps. 118:24 Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada! Ps. 118:24

Tina Ledbetter

Nenhum comentário:

Postar um comentário