sexta-feira, 18 de março de 2016

F1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


Unto You I lift up my eyes, O You who dwell in the heavens. Ps. 123:1 A ti, que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Sl. 123:1 Minä nostan silmäni sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Ps. 123:1 Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Ps. 123:1

Päivi Mansikka
The Lord bless you and keep you; the Lord make His face shine upon you, and be gracious to you; the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Num. 6:24-26 O Senhor te abencoe e te guarde; o Senhor faca resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre levante o seu rosto, e te dê a paz. Num. 6:24-26 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. 4 Moos. k. 6:24-26 Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. 4 Mosebok 6:24-26

Becky Schultea
Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1:9 Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9 Olenhan minä sinua käskenyt; Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Joosua 1:9 Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör. Josua 1:9

ZazzleThen Peter came to Him and said, "Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to seven times?" Jesus said to him, "I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven." Matt. 18:21-22 Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Mat. 18:21-22 Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?" Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän." Matt. 18:21-22 Då kom Petrus fram till honom och sade: "Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?" Jesus svarade: "Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger." Matt. 18:21-23

Telho PelkonenFor the Mighty One has done great things for me - holy is his name. Luke 1:49 Porque o Poderoso me fez grandes cousas, Santo é o seu nome. Lucas 1:49 Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Luukas 1:49 Stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt. Lukas 1:49

Antti SarajaLord, who may abide in your tabernacle? Who may dwell in your holy hill? He who walks uprightly, and works righteousness, and speaks the truth in his heart. Ps. 15:1-2 Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, e pratica a justica, e, de coracão, fala verdade. Sl.15:1-2 Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi, kuka asua sinun pyhällä vuorellasi? Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, joka tekee vanhurskauden ja puhuu sydämessänsä totuutta. Ps. 15:1-2 Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke, Ps. 15:1-2


jicart


For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Jer. 29:11 Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jer. 29:11 Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jer. 29:11 Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. Jer. 29:11

Universal

2 comentários:

  1. Lindos cartões com maravilhosos versículos! Me abençoaram neste dia especial onde completo 40 anos de vida! Deus é bom! Abraços e obrigada pelo carinho... �� Valéria D'Avila Oliveira

    ResponderExcluir
  2. Lindos cartões com maravilhosos versículos! Me abençoaram neste dia especial onde completo 40 anos de vida! Deus é bom! Abraços e obrigada pelo carinho... �� Valéria D'Avila Oliveira

    ResponderExcluir