sábado, 12 de março de 2016

E1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid? Ps. 27:1 O Senhor é a minha luz e a minha salvacão; de quem terei temor? O Senhor e meu forte refúgio, de quem terei medo? Sl. 27:1 Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? Ps. 27:1 Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta? Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för? Ps. 27:1

S.P.A.D.E.M.


Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Luke 21:33 Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21:33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Luukas 21:33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Lukas 21:33

R.HenrardCome unto me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me; for I am gentle and humble in heart; and you shall find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Mattew 11:28-30 Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coracão, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30 Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua; minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Matteus 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Matteus 11:28-30

EvangeliitjänstNames of Jesus! Nomes de Jesus! Jeesuksen nimejä!

BroadmanKeep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Proverbs 30:8 Afasta de mim a falsidade e a mentira; não me des nem a pobreza nem a riqueza; dá-me o pão que me for necessário. Provérbios 30:8 Pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Sananlaskut 30:8 Håll falskhet och lögn ifrån mig, och gör mig varken fattig eller rik. Ge mig bara mitt beskärda bröd. Ordspråksboken 30:8

Seppo Keränen


I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world. John 16:33 Estas cousas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflicões; mas tende bom änimo, eu venci o mundo. João 16:33 Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina; minä olen voittanut maailman. Johannes 16:33 Jag har sagt er allt detta för att ni ska ha frid i era hjärtan och sinnen. Här på jorden kommer ni att möta många sorger och bedrövelser, men var vid gott mod för jag har segrat över världen. Johannes 16:33

Michel Degray e Réjean BeauchampYou will show me the path of life; in your presence is fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore. Ps. 16:11 Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presenca há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sl. 16:11 Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Ps. 16:11 Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen. Ps. 16:11

PAPRON

2 comentários:

  1. Lindas fotos de Paris e versiculos que nos consolam neste mundo às vezes bem dificil!

    ResponderExcluir
  2. Lindas fotos de Paris e versiculos que nos consolam neste mundo às vezes bem dificil!

    ResponderExcluir