sábado, 6 de fevereiro de 2016

Z - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.I am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. John 10:9 Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Johannes 10:9 Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Johannes 10:9

Paul AniszewskiBut the path of the just is like the shining sun, that shines ever brighter unto the perfecft day. Prov. 4:18 Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Prov. 4:18 Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. San. 4:18 De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer tills dagen är full. Ords. 4:1
But I am poor and needy; yet the Lord thinks upon me. You are my help and my deliverer; do not delay, O my God. Ps. 40:17 Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim; tu és o meu amparo e o meu libertador; não te detenhas, ó Deus meu! Sl. 40:17 Minä olen köyhä ja avuton, mutta sinä, Herra, pidät minusta huolen. Sinä olet apuni ja pelastajani. Jumalani, älä viivy! Ps. 40:18 Jag är betryckt och fattig. Herre, skynda till mig! Min hjälp och min räddare är du. Min Gud, dröj inte! Ps. 40:18

Painettu Suomessa


There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved; God shall help her, just at the break of dawn. Ps. 46:4-5 Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela; jamais será abalada; Deus a ajudará desde antemanhã. Sl. 46:4-5 Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin, Korkeimman pyhät asunnot. Jumala on sen keskellä, ei se horju, Jumala auttaa sitä jo aamun koittaessa. Ps. 46:5-6 Här är en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad, som den Högste har helgat till sin boning. Därinne bor Gud, den skall aldrig falla, den får hjälp av Gud när morgonen gryr. Ps. 46:5-6

Edmond Van Hoorick
Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Heb. 12:2 Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Heb. 12:2 Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. k. heb. 12:2 Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkommare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Heb. 12:2

Jorma JämsénThen Jesus said to His disciples, "If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me." Mattew 16:24 Então disse Jesus a seus discipulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua." Matteus 16:24 Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig." Matteus 16:24

jii cart
Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name. Ps. 100:4 Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Sl. 100:4 Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. Ps. 100:4 Gå genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn. Ps. 100:4

Kaija ja Heikki Siren

Nenhum comentário:

Postar um comentário