sábado, 19 de dezembro de 2015

T - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


I have come as a light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness. John 12:46 Eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneca nas trevas. João 12:46 Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Johannes 12:46 Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Johannes 12:46
Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mattew 11:28 Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Matteus 11:28 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Matteus 11:28

Harry Etelävirta
Sing out the honor of his name; make his praise glorious. Ps. 66:2 Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Sl. 66:2 Veisatkaa hänen nimensä kunniaa, antakaa hänelle kunnia ja ylistys. Ps. 66:2 Spela och ära hans namn, ära honom med lovsång! Ps. 66:2

For here we have no continuing city, but we seek the one to come. Hebrews 13:14 Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 13:14 Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. k. Hebrealaisille 13:14 Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Hebreerbrevet 13:14

Allora Oy/Studio Lauri KanervaFor his anger is but for a moment, his favor is for life; weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ps. 30:5 Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sl. 30:5 Sillä silmänräpäyksen kestää hänen vihansa, eliniän hänen armonsa; ehtoolla on itku vieraana, mutta aamulla ilo. Ps. 30:6 Ofärd är i hans vrede, men i hans nåd är liv. Om kvällen är gråten min gäst men om morgonen jublet. Ps. 30:6

Puig-Ferrán Palma de MallorcaDo not rejoice over me, my enemy; when I fall, I will arise; when I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Micah 7:8 Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito; ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei; se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Miquéias 7:8 Älkää iloitko, minun viholliseni, minusta; jos minä olen langennut, niin minä nousen; jos istun pimeydessä, on Herra minun valkeuteni. Miika 7:8 Triumfera inte, du min fiende! Jag har fallit men reser mig igen, jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. Mika 7:8

Kuvapörssi OyHeal me, o Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved, for you are my praise. Jer. 17:14 Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor. Jer. 17:14 Paranna minut, Herra, niin minä parannun, auta minua, niin olen autettu. Sillä sinä olet minun ylistykseni. Jer. 17:14 Bota mig, Herre, och jag är botad! Rädda mig, och jag är räddad! Du är min lovsång. Jer. 17:14

Suomen Siviili

2 comentários: