sexta-feira, 25 de dezembro de 2015

U - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


And she will bring forth a Son, and you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins. Mattew 1:22 Ela dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä, Matteus 1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Matteus 1:21

Zazzle


For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you: you will find a Babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. Luke 2:11-12 E que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal; encontrareis uma crianca envolta em faixas e deitada em manjedoura. Lucas 2:11-12 Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Luukas 2:11-12 I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Lukas 2:11-12

Tuula RasilainenFor all the promises of God in Him are Yes, and in Him Amen, to the glory of God through us. 2 Cor. 1:20 Porque quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o sim; porquanto também por ele e o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. 2 Cor. 1:20 Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. 2k. kor. 1:20 Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära. 2 kor. 1:20

EliassonThe people who sat in darkness have seen a great light. And upon those who sat in the region and shadow of death Light has dawned. Matt. 4:16 O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mat. 4:16 Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Matt. 4:16 Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. Matt. 4:16
Thank God for his Son - his Gift too wonderful for words. 2 Cor. 9:15 Gracas a Deus por seu Filho - sua dádiva maravilhosa demais para descrever-se com palavras. 2 Cor. 9:15 Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan! 2 k. kor. 9:15 Gud vare tack för hans oerhörda gåva. 2 kor. 9:15

Erkki OksanenSet your mind on things above, not on things on the earth. Col. 3:2 Pensai nas cousas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Col. 3:2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. k. kol. 3:2 Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Kol. 3:2
Be angry, and do not sin; do not let the sun go down on your wrath. Ephesians 4:26 Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26 Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. k. efesolaisille 4:26 Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Efesierbrevet 4:26

Painettu Suomessa

Nenhum comentário:

Postar um comentário