sábado, 27 de agosto de 2016

V1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I do hope. My soul waits for the Lord more than those who watch for the morning - yes, more than those who watch for the morning. Ps. 130:5-6 Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda; eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sl. 130:5-6 Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Ps. 130:5-6 Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Ps. 130:5-6For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Proverbs 2:10 Porquanto a sabedoria entrará no teu coracão, e o conhecimento será agradável a tua alma. Provérbios 2:10 Silloin viisaus tulee sydämeesi ja tieto ilahduttaa mieltäsi. Sananlaskut 2:10 Visheten skall fylla ditt hjärta och kunskapen ge dig glädje. Ordspråksboken 2:10

Evangelutjänst


For God has said, "I will never, never fail you nor forsake you." That is why we can say without any doubt or fear, "The Lord is my Helper, and I am not afraid of anything that mere man can do to me. Hebrews 13:5b-6 Porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxilio, não temerei; que me poderá fazer o homem? Hebreus 13:5b-6 Jumala on itse sanonut: - Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa: - Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Mitä voisi ihminen minulle tehdä? k. heprealaisille 13:5b-6 Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Hebreerbrevet 13:5b-6

Anneli FrankeThe Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid? Ps. 27:1 O Senhor é a minha luz e a minha salvacão; de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem temerei? Sl. 27:1 Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? Ps. 27:1 Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta? Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för? Ps. 27:1

PapronBut one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Phi. 3:13-14 Mas uma cousa faco: esquecendo-me das cousas que para trás ficam e avancando para as que diante de mim estäo, prossigo para o alvo, para o premio da soberana vocacão de Deus em Cristo Jesus. Fil. 3:13-14 Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. k. fil. 3:13-14 Men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Fil. 3:13-14

Paimettu SuomessaTrust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight. Proverbs 3:5-6 Confia no Senhor de todo o teu coracão, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5-6 Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Sananlaslut 3:5-6 Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig. Ordspråksboken 3:5-6

Painettu Suomessa


The Lord is my rock and my fortress and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Ps. 18:2 O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio; o meu escudo, a forca da minha salvacão, o meu baluarte. Sl. 18:2 Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. Ps. 18:3 Herre, min klippa, min borg och min räddare, min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och min starka värn, min fristad. Ps. 18:3

Painettu Suomessa

Nenhum comentário:

Postar um comentário