terça-feira, 2 de agosto de 2016

S1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


For if we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Romans 14:8 Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8 Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. k. roomalaisille 14:8 Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Romarbrevet 14:8

Trivselkort


I thank my God every time I remember you. Phil. 1:3 Dou gracas ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Fil. 1:3 Kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä. Fil. 1:3 Jag tackar min Gud varje gång jag nämner er i mina böner. Fil. 1:3

Dianna MarcumArise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Is. 60:1 Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Is. 60:1 Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Jes. 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Jes. 60:1


Painettu SuomessaEntertain no worry, but under all circumstances let your petitions be made known before God by prayer and pleading along with thanksgiving. Phil. 4:6 Não andeis ansiosos de cousa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas peticões, pela oracão e pela súplica, com acões de graca. Fil. 4:6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Fil. 4:6 Gör er inga bekymmer, utan lägg fram alla edra önskningar inför Gud i innerlig bön och med tacksägelse. Fil. 4:6

Painettu Suomessa


You turned my wailing into dancing; you removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks for ever. Ps. 30:11-12 Converteste o meu pranto em folguedos; tiraste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, gracas te darei para sempre. Sl. 30:11-12 Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilon pukuun. Siksi minä laulan sinulle kiitoslaulun, laulan koko sydämestäni enkä vaikene. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän nyt ja aina. Ps. 30:12-13 Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång; du klädde av mig sorgens dräkt och omgjordade mig med glädje. Därför skall min ära lovsjunga dig utan att tystna; Herre, min Gud, jag vill tacka dig evinnerligen. Ps. 30:12-13Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Col. 3:23-24 Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coracão, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da heranca. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Col. 3:23-24 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta. k. kol. 3:23-24 Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor; tänk på att det är Herren som skall ge er belöningen, er del av arvet. Kol. 3:23-24

Edmond Van HoorickThe fear of the Lord is pure, enduring for ever. The ordinances of the Lord are sure and altogether righteous. Ps. 19:9 O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Sl. 19:9 Herran sana on puhdaa ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. Ps. 19:10 Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga. Ps 19:10

Jaana Aalto

Um comentário: