sábado, 20 de agosto de 2016

U1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ephesians 1:7 No qual temos a redencão, pelo seu sangue, a remissao dos pecados, segundo a riqueza da sua graca. Efésios 1:7 Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. k. efesolaisille 1:7 I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser - så rik är den nåd. Efesierbrevet 1:7

Suomalainen SävelaartietoAnd whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Mattew 21:22 E tudo quanto pedirdes em oracão, crendo, recebereis. Mateus 21:22 Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte. Matteus 21:22 Allt vad ni ber om i era böner skall ni få, om ni tror. Matteus 21:22

Paulinas


Wait on the Lord; be of good courage and He shall strengthen your heart; wait, I say, on the Lord! Ps. 27:14 Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coracão; espera, pois, pelo Senhor. Sl. 27:14 Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. Ps. 27:14 Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren. Ps. 27:14

Annelie Gerhardsdotter GrolikBy day the Lord directs his love, at night his song is with me - a prayer to the God of my life. Ps. 42:8 Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oracão ao Deus da minha vida. Sl. 42:8 Päivällä Herra antaa armonsa vallita, yöllä saan laulaa hänen kiitostaan ja rukoilla elävää Jumalaa. Ps. 42:9 Om dagen skall Herren skänka sin nåd, om natten skall jag sjunga till hans ära och be till Gud som ger mig liv. Ps. 42:9

Aimo A. Tuomi
For as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before Me, says the Lord, so shall your descendants and your name remain. Is. 66:22 Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Is. 66:22 Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Jes. 66:22 Liksom den nya himmel och den nya jord som jag skapar skall bestå inför mig, säger Herren, så skall er ätt och ert namn bestå. Jes. 66:22

Raimo Ketola
And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Gal. 6:9 E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gal. 6:9 Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. k. gal. 6:9 Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Gal. 6:9

Christer LundinOh, taste and see that the Lord is good; blessed is the man who trusts in Him! Ps. 34:8 Oh! provai, e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele se refugia. Sl. 34:8 Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa! Ps. 34:9 Se och smaka Herrens godhet, lycklig den som flyr till honom! Ps. 34:9

Leena Airikkala

Nenhum comentário:

Postar um comentário