sexta-feira, 22 de julho de 2016

R1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


He who is in you is greater than he who is in the world. 1 John 4:4b Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4b Sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Johanneksen 1 k. 4:4b Ty han som är i er är större än han som är i världen. 1 Johannesbrevet 4:4b

Niklas Vykort


The blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. Proverbs 10:22 A bêncão do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Provérbios 10:22 Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä ei lisätä. Sananlaskut 10:22 Herrens välsignelse ger rikedom, egen möda lägger ingenting till. Ordspråksboken 10:22

Aulikki Ojala


For it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 2 Cor. 4:6 Porque Deus que disse: De trevas resplandecerá luz -, ele mesmo resplandeceu em nossos coracões, para iluminacão do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Cor. 4:6 Sillä Jumala joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. 2 k. kor. 4:6 Ty Gud, som sade: "Ljus skall lysa ur mörkret", har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. 2 kor. 4:6

pr korttiEven to your old age and grey hairs I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you. Is. 46:4 Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cäs eu vos carregarei; já o tenho feito; levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Is. 46:4 Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama, vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen, minä nostan ja kannan ja pelastan. Jes. 46:4 Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när ni grånat skall jag bära på er. Jag har skapat er, jag skall lyfta, bära och rädda er. Jes. 46:4

Aulikki OjalaBy this all men will know that you are my disciples, if you love one another. John 13:35 Nisto conhecerão todos que sois meus discipulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35 Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Johannes 13:35 Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Johannes 13:35For with God nothing will be impossible. Luke 1:37 Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37 Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Luukas 1:37 Ty ingenting är omöjligt för Gud. Lukas 1:37But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. k. roomalaisille 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:8

Painettu Suomessa

Nenhum comentário:

Postar um comentário