quarta-feira, 13 de julho de 2016

Q1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiHeaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Matt. 24:35 Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mat. 24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Matt. 24:35 Himmel och jord skall försvinna, men mina ord skall alltid bestå. Matt. 24:35

Hennes Laurila


He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler. Ps. 91:4 Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro; a sua verdade é pavës e escudo. Sl. 91:4 Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Ps. 91:4 Han täcker dig med sina vingar, under dem finner du tillflykt, hans trofasthet är en sköld och ett bålverk. Ps. 91:4

Seppo PaldaniusKeep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Proverbs 4:23 Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coracão, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sananlaskut 4:23 Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Ordspråksbok 4:23

Neco TavaresBut I trust in your unfailing love; my heart rejoices in your salvation. I will sing to the Lord, for he has been good to me. Ps. 13:5-6 No tocante a mim, confio na tua graca; regozije-se o meu coracão no teu salvamento. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Sl. 13:5-6 Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6 Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta fröjde sig över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han har gjort väl mot mig. Ps. 13:6


Ilosanoma oy


May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my Rock and my Redeemer. Ps. 19:14 As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coracão sejam agradáveis na tua presenca, Senhor, rocha minha e redentor meu! Sl. 19:15 Kelvatkoot sinulle minun suuni sanat ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäsi, Herra, minun kallioni ja lunastajani. Ps. 19:15 Låt min muns tal täckas dig och mitt hjärtas tankar, Herre, min klippa och min förlossare. Ps. 19:15

Trivselkort
For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ephesians 2:10 Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10 Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristukseen Jeesukseen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. k. efesolaisille 2:10 Gud har gjort oss till vad vi är, han har skapat oss i Kristus Jesus till att göra de goda gärningar, som han på förhand har lagt till rätta för oss. Efesierbrevet 2:10
Though the mountains be shaken and the hills be removed yet my unfailing love for you will not be shaken nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Is. 54:10 Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos; mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a alianca da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Is. 54:10 Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jes. 54:10 Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Jes. 54:10

Markku Roisko

2 comentários: