quinta-feira, 23 de março de 2017

A13 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


The Lord is my light and my salvation - whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life - of whom shall I be afraid? Ps. 27:1 O Senhor é a minha luz e a minha salvacão; de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem temerei? Sl. 27:1 Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? Ps. 27:1 Herren är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? Herren är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas? Ps. 27:1

Nenhum comentário:

Postar um comentário