quarta-feira, 17 de maio de 2017

A-18 Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


O Lord, how innumerable are Thy works; in wisdom Thou hast made them all! The earth is full of Thy well-made creations. Ps. 104:24 Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria; cheia esta a terra das tuas riquezas. Sl. 104:24 Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra! Sinä olet ne kaikki viisaasti tehnyt, maa on täynnä sinun luotujasi. Ps. 104:24 Hur mångfaldiga är inte dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Ps. 104:24
As a mother comforts her child, so will I comfort you. Isaiah 66:13a Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Isaías 66:13a Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan. Jesaja 66:13a Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er. Jesaja 66:13a
Every day I will praise you and extol your name for ever and ever. Ps. 145:2 Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Sl. 145:2 Joka päivä minä sinua kiitän, minä ylistän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti. Ps. 145:2 Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov. Ps. 145:2Choose for yourselves this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua 24:15 Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15 Niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Joosua 24:15 Välj då i dag vilka ni vill tjäna. Jag och min släkt vill tjäna Herren. Josua 24:15But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. Romans 6:22 Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificacão, e por fim a vida eterna. Romanos 6:22 Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. k. roomalaisille 6:22 Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. Romarbrevet 6:22Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Philippians 4:4 Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4 Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: Iloitkaa! k. filippiläisille 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Filipperbrevet 4:4You are my lamp, O Lord; the Lord turns my darkness into light. 2 Samuel 22:29 Tu, Senhor, és a minha lâmpada; o Senhor derrama luz nas minhas trevas. 2 Samuel 22:29 Sinä, Herra, olet lamppuni. Sinä tuot pimeyteeni valon. 2 Samuelin k. 22:29 Du är min lampa, Herre, min Gud gör mitt mörket till ljus. 2 Samuelboken 22:29

Um comentário:

  1. Muito bom ler estes versículos! Me alegrei no Senhor! Obrigada Pastor Paulo.

    ResponderExcluir