terça-feira, 20 de dezembro de 2016

A5 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galatians 2:20 Logo, ja não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Galatas 2:20 Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. k. galatalaisille 2:20 Men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. Galaterbrevet 2:20Serve the Lord with gladness; come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God; it is He who has made us, and not we ourselves; we are His people and the sheep of His pasture . Ps. 100:2-3 Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus; foi ele quem nos fez e dele somos; somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Sl. 100:2-3 Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Ps. 100:2-3 Tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop! Besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord. Ps. 100:2-3But you, Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to Me the One to be Ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. Micah 5:2 E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miquéias 5:2 Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperää on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Miika 5:2 Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det längesedan förflutna. Mika 5:2I have come into the world as a light, so that no-one who believes in me should stay in darkness. John 12:46 Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneca nas trevas. João 12:46 Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Johannes 12:46 Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Johannes 12:46But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nos ainda pecadores. Romanos 5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. k. roomalaisille 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:8Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men! Luke 2:14 Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Lucas 2:14 Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto! Luukas 2:14 Ära i hojden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Luukas 2:14


The words of the Lord are pure words, like silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Ps. 12:6 As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Sl. 13:6 Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua. Ps. 12:7 Herrens ord är rena ord, silver renat i degeln, guld sju gånger luttrat. Ps. 12:7

Um comentário: