terça-feira, 11 de abril de 2017

A-15 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


He must increase, but I must decrease. John 3:30 Convém que ele cresca e que eu diminua. João 3:30 Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Johannes 3:30 Han skall bli större och jag skall bli mindre. Johannes 3:30But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities; the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Isaiah 53:5 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5 Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Jesaja 53:5 Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår vi helade. Jesaja 53:5Thou hast made me pass through bitter and deep distress, yet dost revive me once again. Restore me to honour, turn and comfort me. Ps 71:21a-22 Tu, que me fizeste passar muitas e duras tribulacões, restaurarás a minha vida. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Sl. 71:20a-21 Sinä, joka olet antanut meidän kokea paljon ahdistusta ja onnettomutta, sinä virvoitat meidät jälleen henkiin. Anna minun arvoni kasvaa ja lohduta minua jälleen. Ps. 71:20a-21 Du som har låtit oss pröva så mycket nöd och olycka, du skall åter göra oss levande. Ja, låt mig växa till alltmer; och trösta mig igen. Ps. 71:20a-21Let Your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in You. Ps. 33:22 Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Sl. 33:22 Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme, niinkuin me panemme toivomme sinuun. Ps. 33:22 Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Ps. 33:22Show me Your ways, O Lord; teach me Your paths. Ps. 25:4 Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Sl. 25:4 Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi. Ps. 25:4 Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Ps. 25:4May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Galatians 6:14 Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6:14 Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle! k. galatalaisille 6:14 Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Galaterbrevet 6:14
And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me. Mattew 10:38 E quem não toma a sua cruz, e vem apos mim, não é digno de mim. Mateus 10:38 Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Matteus 10:38 Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Matteus 10:38Nenhum comentário:

Postar um comentário