quinta-feira, 19 de janeiro de 2017

A8 Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Isaiah 54:10 Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a alianca da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaias 54:10 Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jesaja 54:10 Om än bergen rubbas och höjderna vacklar; skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Jesaja 54:10Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ps. 51:10 Cria em mim, ó Deus, um coracão puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Sl. 51:10 Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Ps. 51:12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne. Ps. 51:12If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustica. 1 João 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 1 Johannes 1:9 Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. 1 Johannes 1:9
Out of the depths I have cried to You, O Lord; Lord, hear my voice! Let Your ears be attentive to the voice of my supplications. Ps. 130:1-2 Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz; estejam alerta os teus ouvidos as minhas súplicas. Sl. 130:1-2 Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä. Ps. 130:1-2 Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Ps. 130:1-2Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God; for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. Ps. 43:5 Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxilio e Deus meu. Sl. 43:5 Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumalaani. Ps. 43:5 Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud! Jag skall åter få tacka honom, min räddare och min Gud. Ps. 43:5
Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. John 16:24 Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16:24 Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Johannes 16:24 Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig. Johannes 16:24
In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 1 John 4:10 Nisto consiste o amor; não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciacão pelos nossos pecados. 1 João 4:10 Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1 Johanneksen k. 4:10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. 1 Johannesbrevet 4:10

Nenhum comentário:

Postar um comentário